• Prevádzkovateľom internetového obchodu www.emitex-shop.sk je
  KIDI Trade s.r.o., Michalovská 2/B, 040 01 KošiceIČO: 50 624 181, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 34511/V, DIČ: 2120397136, IČ DPH: SK1210397136
 • IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: 1410234 a názvom "www.emitex-shop.sk"
 • Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. Pred nakupovaním v obchode je potrebné sa zaregistrovať. Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o kupujúcom:

a) meno a priezvisko, presnú adresu vrátane krajiny (resp. adresu, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
b) e-mailovú adresu (slúži na identifikáciu kupujúceho v systéme a na komunikáciu s kupujúcim)
c) voliteľne ďalšie adresy (ak si kupujúci želá doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
d) voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s kupujúcim)
e) ak kupujúcim je firma/živnostník, je potrebné uviesť aj obchodný názov, IČO a IČ DPH

Kupujúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť svoje údaje a ďalšie nastavenia prostredníctvom e-mailu, alebo po prihlásení do svojho účtu na stránke www.emitex-shop.sk.
 

 • Prevádzkovateľ internetového obchodu www.emitex-shop.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky a teda aj vybavenia objednávky. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo na vybavenie konkrétnej objednávky.
   
 • Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.emitex-shop.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka deaktivuje zákaznícke konto a tým aj jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.
   
 • Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.
   
 • Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu neurčitú. Predávajúci tiež môže zasielať občasné e-maily kupujúcemu. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho.